Rânduiala
internă
a Bisericii.

La baza funcționării bisericii vor sta standardele Bibliei, care sunt general valabile, însă, pentru desfășurarea armonioasă a serviciilor divine publice, se impune prezența unei rânduieli interne care să stabilească clar principiile de funcționare.

Pentru dezvoltarea spirituală:

 • Prezența la serviciile divine este unul din modurile prin care credincioșii dovedesc iubirea lor pentru Dumnezeu și pentru cei născuți din El și este necesară pentru creșterea spirituală a fiecaruia.
 • Fiecare zi de vineri este destinată rugăciunii şi postului, cu scopul propăşirii lucrării lui Dumnezeu din biserica locală.

 • Cod de etică pe plan social:

 • Fiecare membru are datoria de a păstra liniştea, ordinea, armonia şi curăţenia în cadrul slujbelor divine.
 • Telefoanele mobile vor fi trecute pe modul silențios (fără vibrare) sau închise în timpul serviciilor divine.
 • În timpul serviciilor divine nu se va filma individual. (Atunci când vor avea loc evenimente deosebite se va filma pentru a avea „o piatră de aducere aminte”, iar filmare o va face o persoană desemnată în prealabil de către conducerea bisericii.)
 • Din respect faţă de Dumnezeu şi faţă de ceilalţi participanţi la închinare, nu mestecăm gumă în timpul serviciilor divine.
 • Consumul de apă sau alimente nu este permis. (Excepție de la această regulă fac copiii, surorile însărcinate și persoanele bolnave.)
 • În biserică, femeii nu îi este permis să vorbească cu scopul de a da învăţătură.

  „Femeile să tacă în adunări, căci lor nu le este îngăduit să ia cuvântul în ele, ci să fie supuse, cum zice şi Legea. Dacă voiesc să capete învăţătură asupra unui lucru, să întrebe pe bărbaţii lor acasă; căci este ruşine pentru o femeie să vorbească în Biserică.“ (1Corinteni 14:34-35) „Femeii nu-i dau voie să înveţe pe alţii, nici să se ridice mai presus de bărbat, ci să stea în tăcere.“ (1Timotei 2:12)

 • Participanţii la închinare sunt datori să respecte îndrumările oamenilor de ordine.

  Cod de etică pe plan personal

 • Ținta noastră este aceea de a fi plăcuți Domnului Isus în toate aspectele, chiar şi în cel exterior. De aceea, promovăm modestia, simplitatea și decența.
 • Iar, ca atare, nu suntem de acord cu îmbrăcămintea care atrage atenţia prin fuste scurte, decolteuri largi şi/sau haine mulate. Nu purtăm podoabe şi bijuterii, ci încurajăm smerenia:

  „Vreau, de asemenea, ca femeile să se roage îmbrăcate în chip cuviincios, cu ruşine şi sfială; nu cu împletituri de păr, nici cu aur, nici cu mărgăritare, nici cu haine scumpe,“ (1Timotei 2:9). „Podoaba voastră să nu fie podoaba de afară, care stă în împletitura părului, în purtarea de scule de aur sau în îmbrăcarea hainelor,“ (1Petru 3:3).

 • În biserică, femeile participă la închinare având capul acoperit.

  „De aceea femeia, din pricina îngerilor, trebuie să aibă pe cap un semn al stăpânirii ei.“ (1Corinteni 11:10) „Judecaţi voi singuri: este cuviincios ca o femeie să se roage lui Dumnezeu dezvelită?“ (1Corinteni 11:13)

 • Fraţii care slujesc din Cuvânt trebuie să aibă o ţinută demnă de slujirea la amvon.

  Actele de cult

 • Cina Domnului are loc o dată pe lună, în fiecare a treia duminică a lunii. membrii bisericii care nu vor participa la Cina Domnului o perioadă mai lungă de două luni, vor intra în atenţia conducerii bisericii, cu scopul oferirii unui ajutor spiritual în acest sens.
 • Serviciile de binecuvântare a nou-născuţilor vor avea loc la o dată stabilită de comun acord, între familie și slujitorii bisericii. Botez Nou Testamental:
  cei care-și vor exprima dorința de a fi botezați nou-testamental vor parcurge un curs catehetic înainte de oficierea actului propriu zis, iar data la care actul de cult va fi oficiat se va decide de către slujitorii bisericii.

 • În conformitate cu Statutul Cultului Creştin Penticostal, Art.29, lit.c., oricine alege să fie membru al bisericii locale, trebuie să se supună şi rânduielilor enunțate. Biserica Penticostală Filadelfia Lyon are ca bază de funcționare Statutul Cultului Creştin Penticostal din România
    Facebook

  © 2018 Comunitatea Penticostală Română Lyon