Bine aţi venit la Biserica Filadelfia Lyon

Vă așteptăm in fiecare duminica de la ora 18:00.

Rânduiala internă a Bisericii

La baza funcționării bisericii vor sta standardele Bibliei, care sunt general valabile, însă, pentru desfășurarea armonioasă a serviciilor divine publice, se impune prezența unei rânduieli interne care să stabilească clar principiile de funcționare.

Aceast mod de organizare a fost folosit chiar și de biserica primară: „Dar toate să se facă în chip cuviincios şi cu rânduială.“ (1Cor 14:40).

Apocalipsa 19:16

Pe haină şi pe coapsă avea scris numele acesta: „Împăratul împăraţilor şi Domnul domnilor…Apoi am văzut un înger”.

Ioan 6:35

Isus le-a zis: „Eu sunt Pâinea vieţii. Cine vine la Mine nu va flămânzi niciodată; şi cine crede în Mine nu va înseta niciodată".

Apocalipsa 19:13

Era îmbrăcat cu o haină înmuiată în sânge. Numele Lui este: „Cuvântul lui Dumnezeu. Oştile din cer Îl urmau călare pe cai albi…”.

Căci tot ce este în lume: pofta firii pămîntești, pofta ochilor și lăudăroșia vieții, nu este dela Tatăl, ci din lume.

Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept, ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire.

Și aruncați asupra Lui toate îngrijorările voastre, căci El însuș îngrijește de voi.

      Facebook

© 2018 Comunitatea Penticostală Română Lyon